Editor-in-Chief
Hiro Kiyosue Oita University
Senior Editors
Toshi Abe Kurume University
Toshinori Hirai Miyazaki Universtiy
Yoshitaka Inaba Aichi Cancer Center Hospital
Kimihiko Kichikawa Nara Medical University
Hidefumi Mimura St. Marianna University School of Medicine
Shiro Miyayama Fukui-ken Saiseikai Hospital
Koichiro Yamakado Hyogo College of Medicine
Associate Editors
Wataru Higashiura Okinawa Prefectural Chubu Hospital
Takao Hiraki Okayama University
Norio Hongo Oita University
Masanori Inoue Keio University
Ung Bae Jeon Pusan University Yangsan Hospital
Atsushi Komemushi Kansai Medical University
Hiroshi Kondo Teikyo University
Andreas H. Mahnken Marburg University
Shiro Onozawa Teikyo University Mizonokuchi Hospital
Yusuke Sakuhara Hokkaido University
Ji Hoon Shin Asan Medical Center
Toshihiro Tanaka Nara Medical University
Takuji Yamagami Kochi University
Masato Yamaguchi Kobe University
Taku Yasumoto Miyakojima IGRT Clinic